Κάτι τέτοια πειράματα έχουν “γεννήσει” την κλισέ εικόνα του “τρελού επιστήμονα”…

Στο παρακάτω video, ο φυσικός Andreas Wahl μοιάζει να έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του, καθώς κρέμεται από ένα σκοινί, στην άκρη ενός παλιού κτίσματος, σε ύψος 14 μέτρων, έτοιμος να αφεθεί στις δυνάμεις της βαρύτητας και να πραγματοποιήσει μία ελεύθερη πτώση.

Τίποτα δε φαίνεται να στέκεται μεταξύ αυτού και του εδάφους, καθώς το σκοινί είναι απλά περασμένο πάνω από μία οριζόντια δοκό. Η μία άκρη του σχοινιού, στην οποία βρίσκεται μία σφαίρα, είναι τοποθετημένη σε σημείο απέναντι από τον φυσικό, και η άλλη είναι δεμένη στη μέση του.

Ελευθερώνοντας την άκρη του σκοινιού στην οποία βρίσκεται η σφαίρα και ενώ η ελεύθερη πτώση του ξεκινά, ο Wahl δεν σκάει στο έδαφος όπως θα περίμενε κανείς. Αντί αυτού, συμβαίνει το εξής:

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=5ZnKIPfIhAQ”]

Τα πάντα οφείλονται στους Νευτώνειους νόμους της κυκλικής κίνησης και τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα με κεντρομόλο δύναμη (η οποία αναγκάζει τα αντικείμενα να ακολουθούν μία καμπύλη διαδρομή) επιταχύνουν καθώς προσεγγίζουν ένα κεντρικό σημείο.

Ο Wahl θα μπορούσε, φυσικά, να αποδείξει τα παραπάνω στο εργαστήριο, αλλά μάλλον θα σκέφτηκε: “Τι θα τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον; Ένα ακόμα απλό πείραμα από τύπους με άσπρες μπλούζες ή ένας επιστήμονας σε ελεύθερη πτώση;”.

Touché.

Η ελεύθερη πτώση χωρίς μοντάζ:

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=RXVlzd7l_vA”]

Η προετοιμασία για την ελεύθερη πτώση:

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=PZ8k2t67kWA”]