Τα USB Sticks τελικά δεν καταστρέφουν τον υπολογιστή μόνο μεταφέροντας κάποιον ιό αλλά μπορεί και να του κάνουν ηλεκτροπληξία

Το USB Killer 2.0 μπορεί να καταστρέψει σε έναν υπολογιστή μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, όχι με κάποιον ιό αλλά προκαλώντας του ηλεκτροπληξία όταν συνδεθεί.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=UpGtzjw_xUw” width=”700″]

Το ειδικό αυτό USB stick είναι δημιούργημα του του ερευνητή Dark Purple και στην ουσία μόλις συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μπορεί και μεταφέρει αρνητική τάση 220V με αποτέλεσμα να κάνει ηλεκτροπληξία στο PC καταστρέφοντάς το.