Χρειάζεται ένα ολόκληρο συνεργείο από ανθρώπους, μια σειρά από μηχανές και σπρέι μπογιάς, χιλιόμετρα ταινίας και χαρτιού και φυσικά πολλή δουλειά (για να μην αναφέρουμε την διαδικασία σχεδιασμού που προηγείται) για να βάψεις ένα αεροπλάνο.

Η Southwest Airlines μας δείχνει μερικές από τις λεπτομερείς διακοσμήσεις αεροσκαφών στα παρακάτω βίντεο, καθώς και τις πιο βασικές περιπτώσεις βαφής.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=zLKFVIbVEfk”]

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=wWzjiC4oQpk”]

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=JzKckUmy1Ho”]