Υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο που κάποτε βρίσκονταν στο επίκεντρο της προσοχής και έσφυζαν από ζωή, όμως πλέον έχουν εγκαταλειφθεί αφήνοντας την φύση να τα διεκδικήσει εκ νέου. Συχνά προσφέρουν ένα θέαμα που είναι ταυτόχρονα τρομακτικό και συναρπαστικό, αφού διαθέτουν μια μυστηριώδη ομορφιά.

Δείτε μερικά από αυτά στο φωτογραφικό αφιέρωμα που ακολουθεί!

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 1

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 2

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 3

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 4

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 5

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 6

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 7

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 8

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 9

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 10

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 11

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 12

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 13

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 14

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 15

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 16

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 17

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 18

εκπληκτικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα μέρη 19

via