Αν βρεθείτε ποτέ στα παρακάτω μέρη, προσέξτε μην παραβείτε τους νόμους. Ακόμη κι αυτούς που δεν βγάζουν νόημα…