Η κατεδάφιση κτιρίων μπορεί να είναι κάτι αστείο και συναρπαστικό.  Πάντα είναι ενδιαφέρον πως οι μηχανικοί βρίσκουν τον τρόπο για να κατεδαφίσουν ένα κτίριο κατακόρυφα χωρίς να κάνουν καταστροφή στο περιβάλλον. Κάποιες φορές όμως οι κατεδαφίσεις δεν πραγματοποιούνται όπως σχεδιάστηκαν.

Δείτε 10 από αυτές!

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=XHcCbY2wY38″]