Αυτοί είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου που έχει βαθιές τσέπες.