Αν ο έγγαμος βίος ξεκίνησε έτσι, δεν θέλουμε καν να φανταστούμε την συνέχεια (αν υπάρξει)…