Αυτός ο γρίφος πάνω σε ένα σουβέρ φτιάχθηκε για να ξεγελάει ανθρώπους που έχουν πιει. Μπορείτε να βρείτε την λύση;

[su_spacer size=”70″]

Το ζητούμενο είναι να ακολουθήσετε μια διαδρομή από την είσοδο μέχρι την έξοδο, περνώντας από τις χρωματιστές κουκκίδες με την εξής σειρά: κόκκινο, μπλε, κόκκινο, μπλε, κόκκινο, μπλε κ.ο.κ.

Δείτε την σωστή διαδρομή:

γρίφο για μεθυσμένους