Οι Gabriella και Andrew Morrison χρειάστηκαν 4 μήνες και 22.744 δολάρια (περίπου 18.200 ευρώ) για να κατασκευάσουν αυτό το μοναδικό σπίτι πάνω σε ρόδες, το οποίο μοιάζει πολύ απλό, αλλά το εσωτερικό του είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση…

Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr Μικροσκοπικό σπιτάκι με εκπληκτικό εσωτερικό allabout.gr

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=RSzgh3D7-Q0″ width=”700″ autohide=”yes” showinfo=”no”]