Τα Αγγλικά έχουν αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό ως διεθνής γλώσσα αλλά οι άνθρωποι ακόμα  δεν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον σε μερικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα η Αμερικανική Αγγλική και η Βρετανική Αγγλική έχουν σημαντικές διαφορές.

Στο παρακάτω infographics θα κατανοήσουμε την περιπλοκότητα της αγγλικής γλώσσας.

Δείτε τις εικόνες:

Μερικές διαφορές μεταξύ των Βρετανικών και Αμερικάνικων αγγλικών. (Εικόνες)