Στη φωτογραφία υπάρχουν κρυμμένες 6 λέξεις,μπορείς να τις βρειί; (οι λέξεις είναι στα αγγλικά)

Για πολλούς οι γρίφοι αλλά και τα κουίζ είναι διασκεδαστικά ενώ θεωρούνται πολύ καλή άσκηση παρατηρητικότητας. Επίσης, τα κουίζ όπως και τα σταυρόλεξα, είναι μία μορφή ψυχαγωγίας.

Το σημερινό κουίζ ίσως σας δυσκολέψει καθώς οι λέξεις που είναι κρυμμένες δεν είναι πάντα ευδιάκριτες.

Θα χρειαστεί να επιστρατεύετε όλη την προσοχή σας.

Μην απογοητευτείτε όμως αν δεν τις βρείτε όλες.

Σας πληροφορούμε ότι στατιστικά μόνο ένα στα 7 άτομα τις ανακαλύπτουν στο σύνολό τους.

  koyiz (700 x 609)

Η απάντηση στο κουίζ με τις κρυμμένες λέ ξεις είναι:

Mirror , Straw, Couch , Tiles, Cat, Cord