Οι σχεδιαστές της Inghua Ting αποφάσισαν να κάνουν κάτι αρκετά διαφορετικό χρησιμοποιώντας παλιές δερμάτινες ζώνες. Αντί να τις πετάξουν, έφτιαξαν κάτι εντελώς καινούργιο.

Χρησιμοποίησαν τις δερμάτινες ζώνες για να διακοσμήσουν το πάτωμα, τα χαλιά, τις σκάλες, τις πόρτες και άλλα στοιχεία ενός διαμερίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις ζώνες αφαιρέθηκαν τα μεταλλικά κομμάτια, καθαρίστηκαν με το χέρι και ετοιμάστηκαν προσεκτικά για την τοποθέτηση τους στον χώρο.

Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr Δίνοντας νέα ζωή σε παλιές δερμάτινες ζώνες allabout.gr