Παλιά κουτιά υπολογιστών συχνά απλώς καταλήγουν στο δρόμο για σκουπίδια, αλλά τα κουτιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή G5 της Apple διαθέτουν αρκετά κομψό σχεδιασμό, ίσως πολύ κομψό για να το πετάξει κάποιος. Ο υπολογιστής G5 βρισκόταν στην παραγωγή για σχεδόν δέκα χρόνια, έτσι υπάρχουν αρκετοί από αυτούς.

Ο Γερμανός καλλιτέχνης Klaus Geiger σκέφτηκε ότι οι υπολογιστές αυτοί είναι πολύ καλοί απλά για να εξαφανιστούν, έτσι τους χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει έπιπλα γραφείου και παγκάκια.

Έπιπλα και γραφεία από παλιά κουτιά υπολογιστών G5 της AppleΈπιπλα και γραφεία από παλιά κουτιά υπολογιστών G5 της AppleΈπιπλα και γραφεία από παλιά κουτιά υπολογιστών G5 της AppleΈπιπλα και γραφεία από παλιά κουτιά υπολογιστών G5 της AppleΈπιπλα και γραφεία από παλιά κουτιά υπολογιστών G5 της Apple

Αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν αρκετοί από αυτούς ώστε να κατασκευαστεί το σύστημα γραφείου που έχουν σχεδιάσει παρακάτω.

Έπιπλα και γραφεία από παλιά κουτιά υπολογιστών G5 της Apple

Περισσότερες στην ιστοσελίδα του σχεδιαστή