Τέχνη… μικρής αξίας

Τελικά η τέχνη έχει πολλές μορφές και μάλλον ούτε που μπορούμε να τις φανταστούμε.Αυτό που μπορείς να φτιάξεις με ένα δολάριο είναι απλά φανταστικό!

Δείτε τις παρακάτω εικόνες και θα καταλάβετε.

Τι μπορείς να φτιάξεις με ένα δολάριο

Τι μπορείς να φτιάξεις με ένα δολάριο Τι μπορείς να φτιάξεις με ένα δολάριο

Τι μπορείς να φτιάξεις με ένα δολάριο