Τα σκίτσα της προσέφεραν ένα είδος κάθαρσης και προσωπικής γαλήνης. Μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου είχε συγκεντρώσει μία πολύ αξιόλογη συλλογή, την οποία μπορείτε να απολαύσετε παρακάτω.

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 2

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 3

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 4

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 5

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 6

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 7

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 8

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 9

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 10

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 11

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 12

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 13

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 14

 

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 15

Η ζωή μιας νέας μαμάς σε 15 φανταστικά σκίτσα 16

[via]