Όταν θεωρείς πως μπορείς να τους νικήσεις όλους σε αυτή την ζωή, τότε αυτή είναι η κατάληξη που θα έχεις.

Νομίζουμε πως τον βρήκε τον δάσκαλο του…

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=uPOw1pKSh8o”]