Προσωπικός χώρος

σκιτσάκια που θα καταλάβει κάθε εσωστρεφής 2

Χμμ τελικά πεινάω;

σκιτσάκια που θα καταλάβει κάθε εσωστρεφής 3

Στο δρόμο

σκιτσάκια που θα καταλάβει κάθε εσωστρεφής 4

Ο φίλος που χρειάζομαι

σκιτσάκια που θα καταλάβει κάθε εσωστρεφής 5

Η παρεξήγηση που υπάρχει για τους εσωστρεφείς

σκιτσάκια που θα καταλάβει κάθε εσωστρεφής 6

Εσωστρέφεια και εξωστρέφεια

σκιτσάκια που θα καταλάβει κάθε εσωστρεφής 7

Credit: collegehumor.com / fanpage.gr