Εκρηγνύονται θερμές φούσκες! Αυτό συμβαίνει όταν υγρό μάγμα χτυπά το νερό!

Το National Geographic γράφει ότι, “Οι επιστήμονες προσπαθούν να καθορίσουν τις πιθανές επικίνδυνες επιπτώσεις της εισαγωγής νερού μέσα σε μια πεπιεσμένη οπή του μάγματος στο υπέδαφος.”

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=0XgpYXVN-Kk”]