Το κόλπο με την πυκνότητα των υγρών που θα σας εντυπωσιάσει. Μπορείτε να το δοκιμάσετε.

Το επιστημονικό αυτό πείραμα με την πυκνότητα μπορείτε να το δοκιμάσετε στο σπίτι για να δείτε πώς συμπεριφέρονται τα υγρά και τα αντικείμενα με διαφορετικές πυκνότητες. Χρησιμοποιώντας τρία υγρά (σιρόπι, νερό και λάδι), μπορούμε να δούμε ότι έχουν σαφώς διαφορετικές πυκνότητες, και αποτελούν σαφή στρώματα. Με την πτώση διαφόρων αντικειμένων με διαφορετικές πυκνότητες στο ποτήρι, μπορούμε να δούμε ποια υγρά είναι τα πυκνότερα από αυτά.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=Z50jEi1igNQ”]