Τα αυτοκίνητα αυτά, δεν είναι τόσο το ότι είναι κάπως ιδιόμορφα, όσο το ότι βιάζουν τη ψυχολογία-κουλτούρα-οπτική μας, όταν τα βλέπουμε.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=Wn1Glgg6J8w”]