Μπορεί οι τοίχοι να έχουν «αυτιά», αλλά ο αέρας διαθέτει «μάτια».