Μια τεράστια πέτρα, το μεράκι αυτού του άνδρα και αρκετές ώρες σκληρής δουλειάς, είχαν σαν αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό δημιούργημα!

 

 

πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό πέτρα σε εντυπωσιακό γλυπτό

Πηγή: otherside.gr